Home » UB1901 » Velkommen på JENS JENSEN PARK

Velkommen på JENS JENSEN PARK

🔵 Velkommen på JENS JENSEN PARK 🔵

Ifm indvielsen af Kunstgræsbanen i Undløse på lørdags, havde vi i bestyrelsen besluttet at man i fremtiden ikke bare skal se fodbold på “kunsten” – nej anlægget skulle selvfølgelig have et navn.

Vi havde på seneste bestyrelsesmøde flere forskellige ting oppe og vende, men det klikkede først helt rigtigt, da det vi endte op med, blev nævnt.

Vi var meget hurtigt enige om at vi gerne ville hylde klubbens historie, vores fællesskab og nogle af de personer der har gjort at Undløse Boldklub blev en mulighed.

I Madrid har de “Santiago Bernabeu”, i Milano “Giuseppe Meazza”, i Amsterdam “Johan Cruyff Arena” osv – alle steder hvor legendariske personligheder har lagt navn til byens Stadion, og i Undløse har vi nu JENS JENSEN PARK.

Og hvem var “Jens Jensen” så er I sikkert nogen der spørg.

Udover at være Tom, Paw & Winnie Søgaard ’s oldefar, så var han, var med til at stifte Undløse Boldklub, som klubbens første formand, og fandt det helt naturligt at hylde det første led i det familietræ der har gjort & betydet så meget for Undløse Boldklub.

Heldigvis er de første nedskrevne tanker om fodbolden i Undløse stadig bevaret på dokumentet herunder.

Hvis det kniber lidt med de krøllede bogstaver, så kan teksten også læses herunder, bl.a med et smuk & meget stærk beskrivelse af vores smukke fodboldspil.

“Fodbold

Ungdommen i Ondløse, Østrup & omegn opfordres herved til at deltage i dannelsen af en fodboldforening. Sportspladsen er sikret og i forventning af tilslutning tager sin begyndelse så snart som muligt.

Fodbold er en sport, som i de senere år overalt i landet har gjort sig gældende som en overmådig, og fornøjelig fritidsbeskæftigelse. Spillet udvikler hurtighed, snarrådighed og behændighed, endvidere til en vis grad selvbeherskelse og hensynsfuldhed. Alt i alt er det en sport, som et hvert idrætselskende menneske bør have sin opmærksomhed henvendt på.

Udgifterne til spillet er kun få, idet der af redskaber kun fordres en bold á 9 kr endvidere vil leje af pladsen beløbe sig til 10 kr. Altså til at få spillet igang fordres kun ca 20 kr. Til foreningen tænkes kun den konfirmerede ungdom at have adgang (foreløbigt).

Lad os nu se at ungdommen her på egnen i sportslig henseende kan udrette noget.

Jens Jensen
Tømrersvend”

Collage_2023-09-25_11_54_48

FB_IMG_1695635442618

Skriv en kommentar