Home » UB1901 » Da fodbolden kom til Ondløse, Østrup & omegn

Da fodbolden kom til Ondløse, Østrup & omegn

20210130_133436

Vi har efterhånden nogle gange fået fortalt at det var Tom, Paw & Winnie Søgaard’s oldefar, Jens Jensen, der var med til at stifte Undløse Boldklub, og heldigvis er der også bevaret lidt fra dengang – og nedenstående dokument hænger den dag i dag i Foreningshuset.

Hvis det kniber lidt med de krøllede bogstaver, så kan teksten også læses herunder, bl.a med et smuk & meget stærk beskrivelse af vores smukke fodboldspil.

“Fodbold

Ungdommen i Ondløse, Østrup & omegn opfordres herved til at deltage i dannelsen af en fodboldforening. Sportspladsen er sikret og i forventning af tilslutning tager sin begyndelse så snart som muligt.

Fodbold er en sport, som i de senere år overalt i landet har gjort sig gældende som en overmådig, og fornøjelig fritidsbeskæftigelse. Spillet udvikler hurtighed, snarrådighed og behændighed, endvidere til en vis grad selvbeherskelse og hensynsfuldhed. Alt i alt er det en sport, som et hvert idrætselskende menneske bør have sin opmærksomhed henvendt på.

Udgifterne til spillet er kun få, idet der af redskaber kun fordres en bold á 9 kr endvidere vil leje af pladsen beløbe sig til 10 kr. Altså til at få spillet igang fordres kun ca 20 kr. Til foreningen tænkes kun den konfirmerede ungdom at have adgang (foreløbigt).

Lad os nu se at ungdommen her på egnen i sportslig henseende kan udrette noget.

Jens Jensen
Tømrersvend”

Skriv en kommentar