Home » UB1901 » Referat: Generalforsamling 2021

Referat: Generalforsamling 2021

Undløse BKs har her til aften afholdt deres ordinære generalforsamling, hvor Formand Jimmi Vaarskov & den øvrige bestyrelse kunne byde ca 15 fremmødte velkommen.

Tom Søgaard & Jimmi Vaarskov blev valgt til henholdsvis dirigent & referent, inden Formand Jimmi Vaarskov aflagde sin årsberetning, hvor han kunne fortælle om et historisk 2021 på rigtige mange fronter for Undløse BK, inden han sluttede af med at takke klubbens medlemmer, sponsorer, trænere & øvrige støtter.

Herefter fremlagde Kasserer Thomas Forsingdal Hansen 2021’s regnskab, der viste et flot overskud trods corona-udfordringer, og primært grundet en flot medlemstilgang i Senior-afdellingen.

Punkt 5 var hurtigt overstået, da der ikke var kommet nogle forslag til behandling ind, og dirigent Tom Søgaard førte derfor generalforsamlingen videre til valg af bestyrelsesmedlemmer, revisorer & suppleanter.

Formand Jimmi Vaarskov & Daniel Rohde modtog genvalg, mens Paw Søgaard ikke ønskede at modtage genvalg, og også Thomas Arnø & Jeppe Babalola Andersson ønskede at udtræde af bestyrelsen.

Bestyrelsen havde på forhånd stillet forslag om at få Anders Nielsen, Niklas Stegman Pedersen & Daniel Zøller, og de fremmødte havde ingen indvendiger, og de kunne samme med bestyrelsen ønske de nye velkommen, og samtidig takke Paw Søgaard & Thomas Arnø for deres store arbejde for klubben.

Karsten Pedersen & Patrick Søgaard blev genvalgt som revisorer, mens Kim Schlicker & Jimmi Zachariassen fortsætter som klubbens to suppleanter.

Under Punkt 7 (evt) fik vi en kort snak om etableringen af en ny kiosk ifm Kampbanen, og det bliver noget vi vil gå videre med i de kommende måneder.

Skriv en kommentar