Home » DBU Børneklub

DBU Børneklub

Undløse BK logodbu_boerneklub_logo_roed (1)

Vi kunne i starten af januar fortælle at Undløse Boldklub kunne kalde sig DBU Børneklub – og endda som den første klub i Holbæk Kommune.

Og d. 21.februar havde vi så besøg af Martin Strømberg fra DBU Sjælland, og fik det synlige bevis på vores optagelse som DBU Børneklub.

20230221_193212

Vi er rigtig stolte over udnævnelsen, som specielt Jimmi Hergott Zachariassen, vores Børneudviklingstræner, har arbejdet rigtig meget for at lykkedes med. Og Martin roste os rigtig meget for det arbejde vi har lagt i tingene.

Med vores nye titel som DBU Børneklub viser vi, at vi virkelig vil børnefodbolden i Undløse BK. Nu og i fremtiden vil vi arbejde endnu mere målrettet med vores børnefodboldtilbud for på den måde at sikre, at vi har et rigtig godt børnemiljø til klubbens fodboldbørn. Det betyder også, at vi vil prioritere børnefodbolden i klubben både økonomisk og organisatorisk.
At være blevet DBU Børneklub er først og fremmest en måde, hvorpå vi som klub peger arbejdet med vores børnefodbold i en særlig retning. Forskellige fokusområder skal være med til, at vi sikrer, at børnene i klubben er sunde og glade fodboldbørn.
DBU Børneklub er et tiltag, som er kommet sammen med DBU’s nye børnefodboldstrategi, som blev vedtaget i 2021. Målet er at gøre dansk børnefodbold til verdens bedste fodbold for børn. Det mål vil vi i Undløse BK gerne bidrage til, og derfor har vi nu underskrevet en aftale om at blive DBU Børneklub og arbejde målrettet med vores børnefodboldtilbud.

Vi er i øjeblikket lidt ramt på vores medlemstal pga de lave børnetal i Undløse, men der er nogle større årgange på vej, og med dette skridt så viser vi i hvert fald, at vi er klar til at tage imod børnene i Undløse BK.

Og vi har allerede taget arbejdstøjet på, og håber at vi i løbet af 2023 kan præsentere “Bold & Bevægelse”, der giver de 3-4 årig mulighed for at komme ud og “lege fodbold”.

Hvis I har spørgsmål til ovenstående, er I altid velkomne til kontakte Ungdomsformand Niklas Stegman Pedersen og/eller Børneudviklingstræner Jimmi Hergott Zachariassen.

Herunder kan I blive meget klogere på “DBU BØRNEKLUB” (link)

Herunder kan I læse DBUs Børnesyn samt Børneløfter, som vil har tilsluttet os som en del af DBU Børneklub
DBU’s børnerettigheder (link)

DBU’s 10 børneløfter (link)

Derudover er et af kravene at klubben har tilknyttet en Børneudviklingstræner, og vi er rigtig glade for at Jimmi Hergott Zachariassen har sagt ja til “jobbet”, og det er i stor grad hans fortjeneste at vi nu er kommet i mål som DBU Børneklub.

Læs mere om rollen som Børneudviklingstræner herunder:
BUT (Børneudviklingstræner), vælges ud fra interesserede kandidater, med de rette kvalifikationer, af et enigt Ungdomsudvalg inkl. Ungdomsformand.

Børneudviklingstrænerens kvalifikationer, ansvar og opgaver kan blive suppleret løbende, alt efter udvikling i ungdomsafdelingen, dette vil dog altid gøres i fællesskab.

Ansvarsområde:
• Holde klubbens trænere til ilden, omkring læring og stor interesse for træningen.
• Holde trænere opdateret på nuværende vision for trænerne i klubben.
• Sikre de har de træneruddannelser, som de ønsker og som klubben finder relevant.
• Holde trænermøder, hvor den daglige træning snakkes igennem, samt evt. ønsker – holdes i forhold til årshjul.
• Er til træningen hos alle, hver eller hver anden måned, alt efter ønske fra træner.
• Sørge for træningen er med børn i tanke, omkring glæde og nysgerrighed omkring spillet.
• Sørge for trænere er opmærksomme på de tilbud der findes i klubben og via DBU.
• Deltager i opstartstræning af de nye årgange, formål er at finde en potentiel træner for disse årgange.
• BUT vil have fokus på årgangene op til U16, men især de yngre årgange
• Hovedfokus vil være på banerne og sparring med børnetrænerne omkring udvikling og træning.

En af de vigtigste ting som DBU Børneklub, er at man som klub har en klar defineret Børnepolitik, og specielt del har krævet rigtig meget arbejde, og vi er rigtig stolte af resultatet, som vi kan dele med jer herunder:

Vision
Undløse Boldklub har en økonomisk vision om:
• At altid af være solvente
• At have stabile indtægter via kontingent
• At have et omfattende samarbejde med sponsorer – kortsigtet og langsigtet
• At skabe andre indtægtskilder for klubben end kontingent og traditionel sponsoring

Undløse Boldklub har en sportslig vision om:
• At træninger er eftertragtede og værdsat
• At kunne tilbyde vores medlemmer træning af uddannede trænere
• At have både pige- og drengehold i alle børne- og ungdomsårgange

Undløse Boldklub har en social vision om:
• At der altid er åbent i Foreningshuset for at skabe liv og socialt samvær
• At medlemmerne oplever tryghed, glæde og kammeratskab
• At medlemmer og forældre med glæde ønsker at deltage i klubbens arrangementer
• Tilbyde åben træning for byens unge på enkelte dage, samt muligheder for ”tag en ven med” dage.

Undløse Boldklub har en udviklingsvision om:
• At tilbyde medlemmer stævner inden- og udlands udover de ordinære turneringer

Undløse Boldklub her en samarbejdsvision om:
• At skabe et netværk med fodboldklubberne i lokalområdet
• At have gode og langtidsholdbare relationer til Holbæk Kommune
• At skabe et netværk med skole, institutioner og andre foreninger i Holbæk Kommune

Værdigrundlag
Undløse Boldklub’s værdigrundlag er med bolden i centrum
• At medlemmerne tilbydes sportslige udfordringer
• At medlemmerne oplever tryghed, glæde og kammeratskab
• At Foreningshuset er udgangspunkt for samvær på tværs af alder & køn

Dette søges opnået ved:
• At sikre gode og engagerede trænere og ledere
• At sikre massiv forældreopbakning til alle ungdomshold
• At have et økonomisk stabilt grundlag
• At synliggøre klubben i lokalsamfundet
• At udvikle klubånden
• At tilbyde fodbold på flere niveauer
• At udnytte klubbens faciliteter
• At skabe interesse for klubbens andre hold på tværs af alder og formåen
• At skabe forståelse og accept for fodbold som holdsport/idræt

Trænerens rolle i Undløse Boldklub:
Det er vigtigt, at man som træner kender vores værdier og grundlæggende holdninger, og handler derefter. Derudover forventer Undløse BK at vores trænere:
• Er rollemodel for holdet
• Udfører positiv coaching
• Deltager konstruktivt i foreningens udvikling på træner-/ledermøder
• Tager sig af holdets trivsel
• Bruger klubbens faciliteter med omhu og efterlader det i orden til de næste brugere
• At man jævnligt kigger og responderer på mail/sms ved direkte henvendelse fra Undløse BK’s Børneudviklingstræner, Ungdomsformand & bestyrelse
• Holder løbende kommunikation om klubbens nye og udmeldte spillere
• Desuden skal man være opmærksom på at Klubben hvert år indhenter børneattest jf. gældende regler

Som træner kan man forvente, at Undløse BK gør sit bedste for at:
• Faciliteterne er i orden
• Spilletøj altid er til rådighed
• Materialer er til rådighed
• Økonomien i klubben er i orden
• Turneringer og stævner tilmeldes af klubben
• Kampe rykkes og aflyses af klubben, efter information fra træner
• Klubben indkalder og arrangere minimum to forældremøder for dit hold om året
• Du kan komme på relevante kurser, hvis du ønsker det
• Dommere bliver bestilt af klubben (dog ikke til 3- & 5-mands stævner, hvor trænere/forældre dømmer på skift)

Som medlem af Undløse BK kan man forvente at:
• Alle medlemmer vil få samme behandling og opmærksomhed, det er vigtigt for os som klub at der ingen forskel er for vores medlemmer.
• For nye spillere, vil der være en prøve periode på fire træninger, hvor man gratis kan deltage. Så man på den måde sikre sig det nu os er noget, inden man melder sig ind i Undløse Boldklub.
• Vi vil være opmærksomme på at nye børn vil få den bedste mulige start i klubben, og sikre os man føler sig en del af fællesskabet med det samme.
• Vi bestræber os på at alle medlemmer får et sæt træningstøj – dette udleveres/købes dog først efter indmelding og betalt kontingent.
• Vi tilbyder gode faciliteter og værdifuld træning og fællesskab for jeres børn
• God info omkring det hold dit barn skal deltage på, samt kontaktinfo.
• En ungdomsafdeling hvor vi er åbne og alle er velkommen, samt man altid kan komme til træneren eller Ungdomsformanden med spørgsmål eller ideer.
• Nå vi starter nye hold op, vil vi oftest starte med et halvt års gratis prøveperiode for hele holdet, så vi ikke binder nogen for tidligt. Og på den måde sikre os alle har mulighed for virkelig at prøve tingene an.

Som nyt medlem i Undløse BK kan man forvente:
• At få en kort introduktion til klubben og det vi står for.
• At få en kort fremvisning af faciliteter.
• At få en præsentation af relevante træner og vores Ungdomsformand.
• At blive informere om vores Børnepolitik og hvor denne findes.
• At træneren vil informere om hvordan det foregår omkring det relevante hold i forhold til træning og kamp.
• Er du ikke startet, men gerne vil, så kan du altid kontakte vores Ungdomsformand for at få mere at vide.

Holdopdeling, kampe, omklædningsrum, overnatning samt ture
• Holdopdeling vil være i alder, men vil formentlig være sammen over 2-3 årgange.
• Tilmelding til rækker og niveau vil tilpasses de årgange som træner sammen.
• ALLE skal spille og ingen prioriteres før andre hos Undløse Boldklub.
• Info og tilmelding til kamp, foregår i vores hold grupper på Facebook, eller hvordan den enkelte træner ønsker det
• Vi vil altid bestræbe os på at der vil være to voksne i omklædningsrummet/soverummet – disse voksne vil samtidig passe til drenge eller piger
• Mobiltelefoner må ikke bruges ved omklædning og lige efter kampen.
• Vi vil være opmærksomme på særlige behov, men os meget opmærksomme på at omklædningsrummet er en vigtig del af fodbolden og sammenholdet i det.
• På ture, både indlands og udlands vil der altid være både ansvarlige fra klubben samt forældre med og i et sådanne omfang at man kan favne alle børn som er med på turen. Kan dette ikke opfyldes, kan vi ikke sende medlemmer på ture.
• Undløse Boldklub har en tradition for at tage til udenlandske turneringer og det noget vi vil holde fast i og tilbyde når det giver mening for de relevante årgange.
• Samtidig vil vi altid sikre os at man som barn/ung altid vil kunne komme i kontakt med en forælder nrå man er afsted på disse ture.
• Spørgsmål til dette rettes til nærmeste ansvarlige, som oftest vil det være en træner eller Ungdomsformanden.

Mobbepolitik
Formål:
Alle voksne, børn og unge skal være glade og have lyst til at komme i klubben, og bestyrelsen accepterer ikke mobning i nogen form.

Retningslinjer:
Det er alle i klubbens ansvar at behandle hinanden ordentlig, og det er vigtigt at et nej er et nej, også i leg.

For at forebygge mobning, er det vigtigt at der gribes ind af trænere, instruktører og hjælpere i særdeleshed. Vær derfor ekstra opmærksom på unge hold, hvor blufærdighed ved omklædning og bad i særlig grad kan være følsomt.

Vi henstiller til at børn der har brug for hjælp til omklædning og bad, får hjælp af forældre af samme køn som dem selv, dvs. hos pigerne er det mødre, og han drengene er det fædre der hjælper.

Hvis en træner, instruktør, leder, et medlem eller en forælder observerer modning af nogen art, er det bestyrelsens håb og forventning, at vedkommende vil meddele sin viden videre til bestyrelsen, så denne kan handle i overensstemmelse med foreningens mobbepolitik.

Vær mod andre, som de skal være mod dig.

Den enkelte træner, udvalg og/eller bestyrelsen skal og vil behandle alle henvendelser, og oplever du noget eller vil stille spørgsmål, skal du gå til træneren for det hold du og dit barn er tilknyttet. Hvis du føler at det er et større problem, vil du også altid kunne gå til Ungdomsformanden – så vil tingene blive tage op med det samme, da alle oplevelser omkring mobning tages meget seriøst og høre ikke til i Undløse Boldklub.

Forventninger til vores medlemmer samt disses forældre
Medlemmer
• Møder til træning til tiden
• Er deltagende
• Informerer træneren om man kan deltage i kommende kampe
• Melder afbud til træning til træneren
• Har eget vand med til træning
• Har relevant udstyr i et vist omfang
• Respekt for medspillere og modstandere, gælder både ansvarlige, børn og forældre
• Deltager positivt til både træning og kamp, dette gælder både børn og forældre.
Forældre
• Være med til at sikre kørsel for børn til kamp, så vi kan sikre vores hold kommer ud til kamp
• Læse den info som sendes ud og tage stilling til eventuelle spørgsmål.
• Vi ønsker og håber os man som forældre vil deltage som frivillig til diverse arrangementer arrangeret af klubben. Selv kun nogle få timer om året til bl.a. Undløse Cup betyder rigtig meget for klubben, da disse arrangementer er grundstenen for klubben og især økonomien i klubben.
• Hjælpe og støtte hvis dette er nødvendigt omkring holdet og træneren

Alkoholpolitik
• Vi tillader ikke udskænkning af alkohol til ungdomsmedlemmer under 18 år
• Vi forventer at foreningens trænere, instruktører og ledere omgås alkohol på en sober måde, så længe de har ansvaret for foreningens medlemmer. Her tænkes specielt på børne- og ungdomsmedlemmer.
• Samme forventning har Undløse BK til trænere, ledere og medlemmer ved kampe, stævner, på ture og lignende. Dette gælder også under transport i f.eks. bus, tog eller privat bil.
• Vi vil ikke acceptere, at foreningens ledere, trænere, medlemmer, forældre og øvrige personer med tilknytning til foreningen kører i bil i påvirket tilstand til og fra kamp / stævner.
• Hvis bestyrelsen observerer eller på anden måde bliver gjort bekendt med, at en person under udførelsen af sin træner-, instruktør- eller lederopgave optræder i påvirket tilstand, vil pågældende blive kontaktet af bestyrelsen og gjort bekendt med foreningens politik på området. I gentagelsestilfælde vil pågældende blive frataget sit tillidshverv i klubben
• Hvis en træner, instruktør, leder, et medlem eller en forælder observerer, at en leder en træner eller en anden person med tilknytning til foreningen handler i strid med foreningens alkoholpolitik, er det foreningens håb og forventning, at vedkommende vil meddele sin viden videre til bestyrelsen, så denne kan handle i overensstemmelse med foreningens alkoholpolitik. Bestyrelsen lover i den forbindelse fuld anonymitet.
• Alle sager omhandlende alkoholproblemer behandles fortroligt på bestyrelsesniveau, og alle handlinger, beslutninger, repressalier m.m. i forbindelse hermed træffes helt og holdent af bestyrelsen.
• Du kan altid gå til Ungdomsformanden med spørgsmål eller andet, og så vil tage dette videre.

SoMe (Socielmedia) politik
• Vi har en fælles Undløse BK Facebook-side, der hedder “Undløse Boldklub”, og er ligeledes på Instagram
• Ingen hold eller årgange må lave en Undløse BK Facebook-side – heller ikke for eget hold/årgang
• Hvert hold kan have en lukket Facebook-gruppe for spillere, trænere og evt. forældre
• Forretningsfører såsom Ungdomsformand og/eller Formand skal stå som administrator for alle grupper, så vi ikke risikere at miste adgang, hvis en træner/leder stopper
• Alle opslag skal være saglige og respektfuldt formuleret, da opslag under klubbens side automatisk repræsenterer klubben og alle dens medlemmer. Undløse BKs Ungdomsformand eller Formand har derfor ret til at slette opslag af upassende karakter
• Opslag skal have reference til aktiviteter, hold, spillere, trænere i Undløse BK-regi af positiv karakter. Personlig kritik skal ikke luftes via Facebook, men afklares direkte med involveret parter. Dette betyder, at det fra klubbens side ikke kan accepteres, at opslag indeholder kommentarer i negative vendinger om andre klubber, deres spillere, hold, trænere eller lign.
• Opslag af reklamemæssig karakter er ikke tilladt på nogen sider eller i nogen grupper uden forudgående aftale med klubben.

Mange af vore medlemmer skriver under deres private profiler på nettet, at de spiller i Undløse BK, og det er vi kun stolte & glade for, men det betyder også at uanset i hvilken sammenhæng de skriver, kommenterer, deler m.m. så kan det falde tilbage på klubben. Derfor har vi opstillet fire gode råd til spillere i Undløse BK omkring opførsel på sociale medier.
• Husk at tale pænt om/til andre på nettet, uanset om det er Snapchat, Facebook eller Instagram. Der sidder et menneske på den anden side af skærmen, der kan blive ked af det, som du skriver
• Hvis du lægger billeder op ad holdkammerater på nettet, så husk altid at spørge om lov
• Bemærkninger om modstanderen, dommeren eller holdkammerater skal være respektfulde
• Tænk dig om før du & hvad du tagger dine venner i

Facebook, Hjemmeside og Holdsport
• Undløse Boldklub har egen hjemmeside, www.ub1901.dk, med masser af info omkring hele klubben. Du vil kunne finde kontaktinfo, og generelle nyheder
• Undløse Boldklub skal være og er meget aktive på Facebook
• Undløse Boldklub bruger Holdsport til kontingent, som betales via deres hjemmeside, hvor alle vores medlemmer er registreret.

Revidering
• Børnepolitikken revideres hele tiden løbende, og der vil også være enkelte ting vi ikke opfylder 100% fra dag 1
• Input modtages fra alle og vil blive vurderet i forhold til den generelle Børnepolitik.
• Hele Børnepolitikken gennemgås og revurderes hvert 2.år af et samlet Ungdomsudvalg.

Kontaktinfo:
Ungdomsformand Niklas Stegmann Pedersen 50479889 niklasp88@icloud.com
Børneudviklingstræner Jimmi Zachariassen 23331080 zjimmi@hotmail.com
Formand Jimmi Vaarskov 23461204 jimmi.vaarskov@carlsberg.dk
Ungdomsudvalget består desuden af Tommy Nilsson, Kevin Morf Pedersen, Kim Schlicker samt trænerne Martin Tamberg Daugaard, Tobias Wahl Bechsgaard & Magnus Holt Jensen – Se deres kontaktinfo HER