Home » UB1901 » Generalforsamling d. 26.november 2020 kl 19.01

Generalforsamling d. 26.november 2020 kl 19.01

Undløse BK indkalder til Ordinær Generalforsamling

Torsdag den 26. november 2020 kl. 19.01 i Foreningshuset ⚽️⚽️

Dagsorden
1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Formandens årsberetning

4. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisor samt suppleanter

Thomas Arnø modtager genvalg
Michael Hansen modtager genvalg
Anders Nielsen ønsker ikke genvalg
Nadja Rosquist ønsker ikke genvalg

7. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal stilles til Formand Jimmi Vaarskov senest den 19.november, på mail jimmi.vaarskov@carlsberg.dk eller tlf 23461204

Screenshot_20201008-150705_PicCollage

Skriv en kommentar