Home » UB1901 » Undløse BKs nye bestyrelse er på plads

Undløse BKs nye bestyrelse er på plads

Undløse BKs bestyrelse har her til aften holdt konstitueringsmøde, hvor Daniel Zøller & Niklas Stegman Pedersen officielt trådte ind i den nye bestyrelse der ser ud som følger:

Formand: Jimmi Elsted Vaarskov
Kasserer: Thomas Forsingdal Hansen
Ungdomsformand: Niklas Stegman Pedersen
Kiosk: Michael Hansen
Sponsor: Anders Taverna Nielsen
Materialer: Daniel Zøller
Diverse: Daniel Nesbit Rohde

Det er aftalt at Anders Nielsen i starten hjælper Niklas Stegman Pedersen omkring ungdomsafdelingen, hvor også Jimmi Zachariassen har sagt ja til at være en del af et underudvalg til fremtidig styrkelse & udvikling.

Udover konstitueringen fik vi også kort vendt Undløse Indoor Cup & de nye corona-restriktioner, og foreløbigt afventer vi DIF & DBUs udmeldinger, og holder som udgangspunkt fast i planerne. Men vi kigger selvfølgelig på udviklingen de kommende måneds tid.

Sidst men ikke mindst fik vi også snakket om etableringen af de nye kiosk ifm Kampbanen, hvor Anders Nielsen vil stå i spidsen for et udvalg, der i starten af det nye år vil ligge en plan, og vi forventer at kunne påbegynde arbejdet i midt februar. Så skulle der være nogen derude der kunne tænke sig at bidrage til projektet, så hiv fat i Anders Nielsen.

Skriv en kommentar