Home » UB1901 » Referat: Generalforsamling

Referat: Generalforsamling

Undløse BK har her til aften afholdt den årlige generalforsamling, hvor 25 medlemmer var mødt tror at høre om det forgangne år.

Rene Skovgaard Hendriksen blev i Leif Sode ’s fravær valgt som dirigent, og han gav straks ordet videre til Formand Jimmi Elsted Vaarskov, der ganske kort brugte sin taletid på at takke Tom Søgaard, der stopper i bestyrelsen efter at have taget endnu en tørn for klubben. Formandens egentlig “Årsberetning” bliver lagt ud her på Facebook & på www.ub1901.dk en af de kommende dage.

Herefter gik ordet videre til kasserer Nadja Rosquist, der kunne præsentere endnu et rigtig flot overskud for 2019 på ca 45.000, og også berette om en rigtig flot egenkapital – primært drevet af vores Undløse Indoor Cup & Undløse Cup.

Vi kunne desværre også læse ud af regnskabet, at medlemstallet igen er gået ned, og vi fik en god dialog om fremtidige tiltag, bl.a ansættelsen af Kevin Bernhard Pedersen som Ungdomskordinator, bl.a for at få fat i medlemmer tidligere, og også for at styrke samarbejde med Jernløse Boldklub.

Bestyrelsen havde ikke modtaget nogle forslag til Generalforsamlingen, og gik derfor hurtigt videre til punkt 6, hvor Jimmi Vaarskov & Paw Søgaard modtog genvalg, mens Daniel Nesbit Rohde overtager den ledige plads i bestyrelsen, og vi er rigtig glade for en rigtig klubmand ind.

Og under evt var der stor ros til bestyrelsen for det forgangne år. Både for det flotte regnskab, men også det store arbejde ifm klubbens store arrangementer.

Der blev stillet spørgsmål til planerne om afholde Sankt Hans til sommer, og det skal lige nævnes at stadig kun er en idé på tegnebrættet, og at vi selvfølgelig tager dialogen med Søndersted Forsamlingshus, inden vi bare “overtager” deres gode initiativ.

Dialogen fortsatte hen over bordet, inden Formand Jimmi Vaarskov sagde tak for i aften.

Klubbens nye bestyrelsen mødes i starten af december, hvor den vil blive konstitueret.

Skriv en kommentar