Home » UB1901 » Referat: Generalforsamling 2017

Referat: Generalforsamling 2017

Screenshot_20171113-212048

Undløse BK afholdte i går aftes ordinær generalforsamling, hvor formand Tom Søgaard indledte med at byde de fremmødte velkommen, inden Lief “Posten” Sode & Jimmi Vasrskov blev foreslået som henholdsis Dirigent & Referent under Punkt 1 & 2 på dagsordenen, og de takkede begge for valget, og Posten indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt og korrekt indvarslet, inden han gav ordet til formand Tom Søgaard.

Punkt 3 Formandens Årsberetning

Tom indledte sin årsberetning med at takke bestyrelsen, klubbens medlemmer, klubbens uundværlige frivillige & sponsore for et fantastisk år, hvor han straks fremhævede en historisk Undløse Cup, med rekordmange mennesker, og en meget imponerende omsætning, bl.a via samlet 20 kg flæskesteg & oksesteg onsdag og fredag.

Så takkede han Jernløse BK & Tølløse BK, der i 2017 blev vores samarbejdsklubber på henholdsvis ungdom & Old Girls med stor succes, og specielt på ungdomssiden, er det et samarbejde vi glæder os til at videreudvikle endnu mere på de kommende år.

Dernæst glædede han sig over et godkendt seniorår rent resultatmæssigt, mens han også glædede sig rigtig meget over, at vi nu har fået på papir på Tommy Gotfredsen & Jimmi Zacharriasen for de kommende 18 måneder. Samtidig kunne han også bekræfte, at der i 2018 bliver Old Boys-fodbold i Undløse BK, hvor en mindre arbejdsgruppe snarligt vil holde et møde og danne rammerne herfor.

Og så kom han selvfølgelig også ind på 4.holdets “flugt” fra Undløse BK, efter de har stiftet deres egen klub. Noget vi naturligt er rigtig kede af, men de stillede nogle krav vi simpelthen ikke kunne accelerere, og i en forening som vores, så er alle nødt til at bidrage til fællesskabet, hvor vi har mange flere udgifter end blot holdtilmelding, bl.a har vi bidraget til, at Undløse i dag kan indvie en ny Multibane, samt at 1.holdet & U13-drengene har været på træningslejr, samt flere hold været til Kronborg Cup – ting vi støtter med 200 kr pr medlem, og den mulighed har alle hold.

Vi er lidt ramt på medlemstallet i ungdomsafdelingen, grundet nogle små årgange, og en flok U14-piger der i efteråret mistede interessen for at spille fodbold. Men vi glæder os over dw mange skønne unger, der hver uge gør os stolte, når fe repræsentere os rundt omkring på Sjælland.

Generelt tror vi på en god og stærk fremtid, med en sund økonomi som grundlaget.

Punkt 4: Fremlæggelse af det reviderede regnskab ved kasserer Nadja Rosquist.

Generelt har vi haft et rigtig fint år, med fremgang på kiosken bl.a grundet en fantastisk Undløse Cup.

Vi har brugt rigtig mange penge på materialer i det forgangne år, hvor 1. & 2.holdet, Old Girls samt U9- & U10-drengene har fået nyt træningstøj. Men 80% af disse penge er hentet via vores fantastiske sponsore, og det har derfor ikke belastet regnskabet.

Vi har haft Tommy Gotfredsen, Kevin Morf Pedersen & Daniel Rohde på trænerkursus, og vi er både glade stolte og glade for, at vi kan give vores trænere den mulighed.

Vi har i det forgangne år brugt ca 65.000 på trænergodtgørelse til både senior- & ungdomsafdelingen, hvilket er på niveau med sidste år.

Desuden har vi købt ny (brugt) fryser, ny frituregryde samt, som tidligere nævnt, støttet Multibane-projektet med et større beløb.

2017 har givet et lille overskud på bundlinjen, hvilket vi er meget tilfredse med – specielt fordi vi har et større beløb til gode fra både Holbæk Kommune & Carlsberg Sportfond.

Punkt 5: Ingen indkomne forslag

Punkt 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisor samt suppleanter.

Thomas Arnø modtog genvalg
Tom Søgaard modtog genvalg
Kim Schlicker ønskede ikke genvalg, og bestyrelsen pegede efterfølgende på Paw Søgaard, der blev valgt ind uden indvendinger fra de fremmødte.

Jimmi Zacharriassen & Kim Schlicker blev valgt som suppleanter.

Vores revisore Preben Jensen & Per Lomholt modtog genvalg for en sidste periode. Karsten Pedersen fortsætter som revisor suppleant.

Punkt 7: Evt

Der blev spurgt ind til bane- & træningstider fremadrettet, nu hvor der er to klubber i byen, og vi kunne desværre ikke svare på det, da det stadig er meget nyt. Men vi vil snarest muligt forsøge at få et møde op og stå med DBU Sjælland klubrådgiver Jacob Poulsen, Holbæk Kommune Kultur & Fritids Brian Ahlquist, samt en repræsentant fra Undløse Sønsersted FC.

Seniorformand Jimmi Vaarskov, samt Tommy Gotfredsen, Jimmi Zacharriassen & Daniel Zøller holder desuden møde på tirsdag vedr Seniorafdelingens fremtid.

Der var en kort dialog vedr trænergodtgørelsen i ungdomsafdelingen, men vi vurderer ikke at det er pengene der lokker folk, og i stedet tilbød 1.holdets cheftræner, Tommy Gotfredsen, at hjælpe med træningspas & generel vidensdeling, efter hans gennemførelse af DBUs B1-uddannelse. Kevin Morf Pedersen & Anders Taverna Nielsen har lignende uddannelse, og vi vil snarest muligt afholde et arrangement, hvor de interesserede kan møde op.

Der blev spurgt til Jule tombolaen, og vi kunne bekræfte at den nye vogn bliver klar til jul, hvor vi står foran Dagli Brugsen på udvalgte dage i uge 50 & 51, og der var flere af de tilstedeværende, som alletede meldte sig til de vagter, hvilket vi selvfølgelig er meget taknemmelige over.

Sidst men ikke mindst blev der spurgt til Undløse Cuppen, og Tommy Gotfredsen & Tommy Nilsson meldte sig igen, som en del af Cup-udvalget, men efterlyste samtidig lidt evaluering på sidste års Undløse Cup, hvilket vi selvfølgelig beklagede, men det er simpelthen druknet i vores andre opgaver på et almindeligt bestyrelsesmøde.

Tom Søgaard sagde, på bestyrelsens vegne, tak for i aften, og serverede grillpølser m/brød til de fremmødte.

Således husket
Jimmi Vaarskov, på vegne af Undløse BKs bestyrelse, Tom Søgaard, Thomas Arnø, Kim Schlicker, Nadja Rosquist, Michael Hansen & Anders Taverna Nielsen.

Skriv en kommentar